ΚΑΤΣΑΡΩΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΣΚΟΥΦΑ1 &ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13671
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΕΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117200848