ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ  ΕΛΕΝΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 150
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11471
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106444023