ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ 111-113
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16232
ΔΗΜΟΣ: ΒΥΡΩΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107647477