ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 128
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17676
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109588109