ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΙ IVFΟΔΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106912900