ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107777654