ΒΙΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟΔΟΣ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15123
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106801775