ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΟΔΟΣ: Γ.ΜΠΑΚΟΥ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106916094