ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΟΔΟΣ: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 55
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18545
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104611204 - 6