ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΕ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΟΔΟΣ: ΣΚΟΥΦΑ 27
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10673
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103609363