ΜΙΤΩΣΗ 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΟΔΟΣ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 24
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18537
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104535285