ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 93
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19005
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6909025172