ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΟΔΟΣ: Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 71202
ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810287090