ΛΟΓΟΣ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΟΔΟΣ: ΓΕΩΡ. ΜΠΑΚΟΥ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106916094