ΑDVANCED HAIR CLINICS 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΒΕΝΤΗΡΗ 5( ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ HILTON)
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106980451