ΣΥΨΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΘΗΣΕΩΣ 33
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106893158