ΑΝΥΦΑΝΤΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣΟΔΟΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 39 & ΔΗΜΗΤΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19200
ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110197923