ΠΙΛΙΛΙΤΣΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΙΓΕΝΗ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6942574688