ΣΤΑΘΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 84-86
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18532
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2111837682