ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΟΜΗΡΟΥ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10672
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103629097