ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18863
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΑΜΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104410860