ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 98Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107213294