ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11523
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106914404