ΒΙΤΑΛΗ  ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΛΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18863
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΑΜΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104410860