ΠΙΣΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16343
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2111841198