ΓΙΑΝΝΕΛΗ  ΜΑΡΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14452
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102847007