ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102796000