ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ  AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102828009