ΚΙΤΣΙΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19003
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299040954