ΨΥΧΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 & ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12134
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105727984