ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 38
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11635
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107516969