ΤΑΡΛΑ  ΠΗΓΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17236
ΔΗΜΟΣ: ΔΑΦΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109730012