ΚΟΛΕΣΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 41
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2111844763