ΓΑΛΟΥΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 189
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107775051