ΒΟΥΚΥΔΗΣ  ΘΟΔΩΡΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΗΣΙΑΣ 332
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15233
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103644063