ΞΥΔΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 94
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106917000