ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 136
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11257
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108215621Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ