ΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΘΗΣΕΩΣ 33
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106120201