ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΛΩΝΟΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10673
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103619006