ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19013
ΔΗΜΟΣ: ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2291039188