ΤΣΙΜΠΕΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 25
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18450
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104250770Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ