ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΥΚΕΙΟΥ 2Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10674
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107219912