ΑΔΑΜΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 92
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14341
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102523943