ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: Β.Ι.ΑΔΑΜ 28Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19400
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106628955