ΖΗΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΤΕΧΑΚΗ 63Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106980811