ΧΡΗΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΧΡ.ΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19009
ΔΗΜΟΣ: ΡΑΦΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2294029067Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ