ΛΟΥΡΜΠΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 185
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104288000