ΚΑΦΑΣΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 59
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104538049