ΜΑΝΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΟΔΟΣ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107220492