ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΟΔΟΣ: ΜΟΥΣΩΝ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106985678